Zápis do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 1.1. do 30.4. v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě řádně vyplněné žádosti ředitelka mateřské školy.
Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole.
Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
Ředitelka může přijmou pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu a domluví si průběh adaptace s konkrétním nástupním termínem dítěte do mateřské školy.