06.30 – 11.30   hry, činnosti, TV chvilky, svačina, pobyt venku
11.45 – 12.15    oběd
12.30 – 14.30   hygiena, odpočinek, klidové činnosti, svačina
15.00 – 17.00   odpolední činnosti

Usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru.
Snažíme se o dostatečně pružný řád, který reaguje na individuální možnosti dětí.
Dětem chceme vytvořit potřebné zázemí pro klid a bezpečí. Nově příchozím dětem nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Všichni zaměstnanci školy reagují na potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování. Dětem se plně věnují.
Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity:
Denně - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci.
1x týdně cvičení v SOKOLOVNĚ.
Denně - pobyt venku – sezónní aktivity, poznávací výlety, využívání dětského sportoviště a prostorné zahrady. Předplavecký výcvik.
Přizpůsobujeme délku odpočinku individuální potřebě dětí a jejich věku.
Zajišťujeme ve spolupráci se ŠJ při ZŠ Škvorec plnohodnotnou a pestrou skladbu jídelníčku s nejnovějšími poznatky životosprávy.
Pitný režim zajištěn v průběhu celého dne.