Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomit si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Program naší školy nese název: „Objevujeme svět pro život“.

Inspirací k vytvoření názvu bylo několik:
Seznámit děti s významnými místy a budovami v obci a jejím okolí. Navázat spolupráci se spolky, které vytvářejí projekty na obnovu oživení tradic a poznávání naší minulosti. Zapojit se do projektu “Po spirále času“.

Náš Školní vzdělávací program nabízí různorodé činnosti, včetně školních a mimoškolních akcí.
Zasahuje všechny oblasti vývoje a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ. Venkovská mateřská škola, obklopená přírodou a tradicemi, které jí vesnické prostředí nabízí.