Oslavy svátků a narozenin dětí
Cvičení v sokolovně
Předplavecká výuka v areálu Hloubětín – bazén se slanou vodou
Výuka anglického jazyka
Divadelní představení
Hudební a výtvarné přehlídky, výstavy
Spolupráce s MC “Škvoreček“ – výtvarná soutěž „Táta frčí“
Účast na regionálních akcích
Výlety do přírody za poznáváním okolí Škvorce
Projekt „ZAHRADA“
Projekt „VČELÍ PRAVIDLA“

Pokračování v dlouhodobém regionálním projektu „Po spirále času“
Název školního projektu 2009 – 2010:

„Z květu na květ létáme, za časem se vydáme – aneb:
Památky měřené časem“

Motto: „Poznávání dosud nepoznaného, objevování dosud neobjeveného“

Partneři projektu: Děti a rodiče MŠ Škvorec, starosta pan Ing.Rubín, kronikář Jan Psota, MC Škvoreček

Roční školní plán:

Termín: září, říjen, listopad

 • Výlet za poznáním významné barokní památky naší obce – socha svatého Donáta. V roce 1765 ji nechala postavit Marie Terezie Savojská. Svatý Donát měl chránit sedláky, dobytek a úrodu před nepohodou, bouřemi a morem. Téma: „Putování včelích medvídků“.
 • Účast na kulturní akci společně s MC Škvoreček, obnovení lidových tradic Škvorce „JARMARK“, výrobky včeliček - keramika - spolupráce s MC „Šikovné včeličky“
 • Proměny Škvorce – téma:“Cestou necestou za ztracenými úly – aneb: Člověk a příroda – ohlédnutí za minulostí“
 • Účast na II. ročníku regionální hudební přehlídky „Úvalské notování“
 • Spolupráce s maminkami „Medový týden zdraví“

Termín: prosinec, leden, únor
 • Besídky pro veřejnost „MIKULÁŠ, VÁNOCE“ – lidové zvyky a tradice
 • Dobrý start do školy “PŘIPRAVENÉ VČELIČKY“, „Školkovské dílny“ v ZŠ, příprava na školu, plán spolupráce s paní učitelkou Mgr.Kosobudovou
 • Zápis do 1.třídy, spolupráce s PPP
 • Příprava na „MASOPUST“, „Včelí rej“
 • Setkání s rodiči “Táčky u medového čaje“

Termín: březen, duben, květen, červen
 • Spolupráce se Základní školou Škvorec “Josefský průvod“ téma školky: “VČELÍ ZAHRADA“
 • Účast na regionální akci “Den Země na Klepci“ – vystoupení
 • Pokračování III.ročníku „Školkovské máje“
 • Účast na akci MC Škvoreček „Táta frčí“, pokračování spolupráce – „KERAMIKA“
 • Přehlídka výcviku dravců
 • Den dětí, „Oslava v sedle koně“
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky – „AHOJ ŠKOLKO“