Naše mateřská škola se nachází na okraji městyse ve dvoupodlažní budově, která má charakter rodinné vily.
K dispozici mají děti dvě herny, samostatnou jídelnu, šatny a sociální zázemí. Okolí školy tvoří rozsáhlá zahrada se vzrostlými stromy. Pro interní potřeby, z důvodů citové sounáležitosti dětí se školou a v návaznosti na koncepci školy používáme neoficiální název „Mateřská škola Včelička“.

Jako mateřská škola funguje budova od 1.září 1950 a její kapacita umožňuje přijmout 40 dětí.

Provoz MŠ je od 6.30 do 17.00